Z czego wykonane są ekokubki i ekoprzykrywki?

Produkty są wykonane z pulpy celulozowej, pozyskiwanych z szybko odnawialnych surowców pochodzenia roślinnego. Barierowość zapewnia powłoka z biopolimeru (PLA), który podobnie jak główny składnik strukturalny jest pochodzenia naturalnego i ulega biodegradacji (jest kompostowalny).

Czym jest biodegradowalność?

Biodegradowalność to zdolność do całkowitego zmetabolizowania przez mikroorganizmy (czynniki biotyczne), takie, jak bakterie, grzyby lub algi. Poza organizmami żywymi do biodegradacji przyczyniają się światło słoneczne, woda a także tlen. Pojęcia materiałów biodegradowalnych nie należy jednak mylić z tak zwanymi materiałami ‘oksydegradowalnymi’. To ostatnie pojęcie dotyczy materiałów z tworzyw sztucznych, zawierających dodatki które pod wpływem utlenienia prowadzą do ich rozpadu. Nie są to jednak materiały ulegające przyjaznemu dla środowiska przekształceniu w wodę, dwutlenek węgla, energię i biomasę. Rozkład przyjazny dla środowiska to biodegradowalność.

Jak zweryfikować, czy produkt jest biodegradowalny?

Produkt biodegradowalny powinien posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą, według której zbadano i stwierdzono biodegradowalność oraz oznaczenie na produkcie - ze wskazaniem tej normy oraz logo certyfikowanego laboratorium, które wystawiło certyfikat. Obecnie badania potwierdzające biodegradowalność produktu według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej prowadzą następujące laboratoria: DIN Certco/TÜV Rheinland (DE), Vinçotte (BE), CIC (IT). Wszystkie ekokubki i ekowieczka dostępne na ekokubki.pl posiadają aktualny certyfikat biodegradowalności wystawiony przez DIN Certco według normy EN13432.

Jakie znaczenie ma norma EN13432?

Norma EN 13432:2000 jest zbiorem standardów, według których jednostka badawcza potwierdza zdatność opakowania do odzysku przez kompostowanie. Norma została stworzona w 2000 roku na podstawie Dyrektywy 94/62/WE i stanowi standard powszechnie obowiązujący w Unii Europejskiej. Certyfikat biodegradowalności wydany przez DIN Certco dla naszych produktów potwierdza ich kompostowalność.

Czym jest kompostowalność?

Kompostowalne tworzywa stanowią podgrupę tworzyw biodegradowalnych. Każdy produkt kompostowalny jest jednocześnie produktem biodegradowalnym. Powyższe oznacza rozkład materiału w warunkach kompostowania bez niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, w szczególności bez wprowadzenia do środowiska substancji toksycznych. Można wyróżnić dwie zasadnicze formy kompostowania – w domowych pryzmach kompostowych oraz tak zwane kompostowanie przemysłowe.

Co oznacza kompostowanie przemysłowe?

Jest to proces przemiany biodegradowalnego materiału w produkty wykorzystywane w rolnictwie. Większość biodegradowalnych tworzyw rozkłada się w procesie kompostowania przemysłowego. Określenie może wskazywać na konieczność zastosowania zaawansowanej technologii, jednak w rzeczywistości zasadnicza różnica sprowadza się do temperatury kompostowania. Co najmniej przez okres 1 tygodnia temperatura przemysłowych pryzm kompostowych powinna przekraczać 60 °C. Po upływie 6 miesięcy kompostowania przemysłowego, zdatny do niego materiał ulega rozpadowi co najmniej w 90%. Należy mieć na uwadze to, że istnieją tworzywa biodegradowalne które nie są kompostowalne. Samo oznaczenie tworzywa jako biodegradowalnego bez wskazania czasu rozkładu może być mylące dla konsumenta. Kompostowalność jest oceniana według ściśle określonych norm czasowych, podczas gdy biodegradowalność jest pojęciem ogólnym, które nie pozwala określić, ile czasu substancja pozostaje w środowisku. Wszystkie ekokubki i ekowieczka dostępne na ekokubki.pl są kompostowalne w warunkach przemysłowych.


Czy biodegradowalność to jedyne kryterium jakie powinny spełniać produkty ekologiczne FCM (food contact materials)?

Zdecydowanie nie. Biodegradowalność to za mało, aby uważać produkt za przyjazny dla środowiska. Aby móc określić wyrób jako ekologiczny konieczne jest wytworzenie go w sposób zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Tylko wyroby wytworzone z zasobów odnawialnych spełniają to kryterium. Istnieją tworzywa biodegrdowalne które nie pochodzą z odnawialnych zasobów - nie spełniają kryterium bio-based określonego w EN 16575:2014. Wszystkie ekokubki i ekowieczka dostępne na ekokubki.pl są w 100% biodegradowalne i bio-based.


Czy szczególne właściwości produktów dostępnych na ekokubki.pl mają wpływ na możliwości ich praktycznego wykorzystania?

Zdecydowanie nie. Produkty spełniają wszelkie kryteria użytkowe do których przywykli dystrybutorzy i konsumenci. Nadają się zarówno do zimnych jak i do gorących napojów o zróżnicowanej konsystencji. Skład produktów nie ma żadnego wpływu na zapach i smak podawanych w nich napojów i potraw.


Gdzie kierujemy zużyte produkty?

Wszystkie ekokubki i ekowieczka dostępne na ekokubki.pl spełniają warunki dla zbiórki selektywnej w pojemnikach przeznaczonych dla odpadów BIO.