Jakie kryteria powinny spełniać opakowania do żywności przyjazne środowisku (ecoware FCM)?

Aby móc określić opakowanie jako ekologiczne lub eco-friendly konieczne jest wytworzenie go w sposób zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Tylko wyroby wytworzone z zasobów odnawialnych spełniają to kryterium. Zostało ono zdefiniowane normą EN16575:2014. Wszystkie ekokubki i ekowieczka dostępne na ekokubki.pl odpowiadają tym kryteriom i są w 100% bio-based. Można powiedzieć, że bio-based to warunek konieczny, ale nie wystarczający. Dodatkowo, sposób pozyskania surowców do produkcji powinien spełniać szczegółowe wymogi z zakresu ochrony przyrody - obowiązujące w miejscu pozyskania. Taki sposób pozyskania podlega zewnętrznym systemom kontroli i certyfikacji. Jednym z nich jest system PEFC.

Kto nadaje certyfikat PEFC? Jakie jest jego praktyczne znaczenie?

PEFC to międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Genewie utworzona w 1999 roku w celu realizacji wytycznych zaprezentowanych na Konferencji ONZ dotyczącej Środowiska i Rozwoju która odbyła się w Rio de Janeiro w 1992 roku. Pełna nazwa organizacji to Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes -Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej. Najistotniejszym obszarem działania PEFC jest racjonalna i zrównoważona gospodarka leśna w Europie. Specjaliści zrzeszeni w PEFC weryfikują krajowe organizacje oraz instytuty badawcze. Zweryfikowana organizacja lub instytut może następnie zajmować się certyfikacją gospodarki leśnej a także łańcucha dostaw we właściwym systemie krajowym. Lista jednostek certyfikujących akredytowanych przy PEFC znajduje się pod tym odnośnikiem:https://pefc.org/find-certification-bodies.W przypadku branży papierniczej certyfikat PEFC oznacza, że surowce wykorzystane do produkcji zostały pozyskane z łatwo odnawialnych źródeł - z poszanowaniem zasad wynikających ze specyfiki danego ekosystemu.

Ponadto oznacza kontrolę nad całym łańcuchem dostaw -od chwili pozyskania surowca aż do wytworzenia produktu końcowego. Aspekt ten jest niezwykle ważny, ponieważ nie wystarczy, aby źródło było odnawialne, ale dodatkowo musi być ono racjonalnie wykorzystywane. Certyfikacja PEFC pozwala wyeliminować produkty, do których wykorzystano surowce pozyskane z naruszeniem wymogów ochrony określonych gatunków zwierząt i roślin w konkretnym ekosystemie, z którego zostały pozyskane.

Z czego wykonane są ekokubki i ekowieczka?

Produkty- w zależności od tego jaki rodzaj Państwo wybiorą - są wykonane z papieru certyfikowanego PEFC lub z pulpy celulozowej. Każdy z wyżej wymienionych materiałów jest pozyskiwany z szybko odnawialnych surowców pochodzenia roślinnego. Barierowość zapewnia powłoka z polimeru pochodzenia naturalnego. Mamy w ofercie zarówno opakowania w całości kompostowalne i biodegradowalne, jaki inne opakowania bio-based zrównane z powyższymi w krajowych i unijnych przepisach o ochronie środowiska.

Czym jest biodegradowalność?

Biodegradowalność to zdolność do całkowitego zmetabolizowania przez mikroorganizmy(czynniki biotyczne), takie, jak bakterie, grzyby lub algi. Poza organizmami żywymi do biodegradacji przyczyniają się światło słoneczne, woda a także tlen. Produkt biodegradowalny powinien posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą, według której zbadano i stwierdzono biodegradowalność oraz oznaczenie na produkcie - ze wskazaniem tej normy oraz logo certyfikowanego laboratorium, które wystawiło certyfikat. Obecnie badania potwierdzające biodegradowalność produktu według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej prowadzą następujące laboratoria: DIN Certco/TÜV Rheinland (DE), Vinçotte (BE), CIC(IT). Wszystkie nasze produkty w klasie opakowań biodegradowalnych mają aktualnycertyfikat biodegradowalności wystawiony przez DIN Certco według normy EN13432.

Norma EN 13432:2000 jest zbiorem standardów, według których jednostka badawcza potwierdza zdatność opakowania do odzysku prze zkompostowanie. Norma została stworzona w 2000 roku na podstawie Dyrektywy 94/62/WE i stanowi standard powszechnie obowiązujący w Unii Europejskiej. Certyfikat biodegradowalności wydany przez DIN Certco dla naszych produktów potwierdza ich kompostowalność w warunkach przemysłowych.

Czy szczególne właściwości produktów dostępnych na ekokubki.pl mają wpływ na możliwości ich praktycznego wykorzystania?

Zdecydowanie nie. Produkty spełniają wszelkie kryteria użytkowe do których przywykli dystrybutorzy i konsumenci. Nadają się zarówno do zimnych jak i do gorących napojów o zróżnicowanej konsystencji. Skład produktów nie ma żadnego wpływu na zapach i smak podawanych w nich napojów i potraw.

Gdzie należy kierować zużyte produkty marki Ekokubki?

Po zakończeniu konsumpcji należy skierować zużyte opakowanie do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane - ze względu na to, że zawiera ślady substancji spożywczej która była w nim podawana lub przechowywana. To, że opakowanie jest przyjazne dla środowiska nie oznacza, że po zużyciu można je porzucić w dowolnym miejscu. O tym powinien przypominać konsumentom czerwono-niebieski znak zwany turtlesign.


Czym jest tak zwany turtlesign i czy może się pojawiać także na opakowaniach eco-friendly?

Jeżeli jest to rodzaj opakowania który wymieniono w części D załącznika do Dyrektywy 2019/904 to takie opakowanie nie tylko może, ale nawet powinno zawierać takie oznakowanie - także wówczas, gdy jest opakowaniem przyjaznym dla środowiska, spełniającym warunki bio-based, certyfikacji łańcucha dostaw, a nawet posiadającym certyfikat kompostowalności (opakowanie w całości biodegradowalne). Powyższe wynika z bardzo szerokiej definicji opakowania z tworzywa sztucznego, którą przyjęto w art. 3 punkt 1) i 2) Dyrektywy.

Powyższa definicja, nakazuje przyjąć, że każde opakowanie, które zawiera jakąkolwiek ilość polimerów poddanych obróbce chemicznej, powinno być oznakowane ikoną „zawiera plastik”. To jest właśnie tak zwany turtlesign, czyli ikona określona Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE)2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. - która w większości przypadków będzie miała formę czerwono-niebieskiego prostokąta z charakterystycznym żółwiem. W załączniku D oprócz dóbr innych niż FCM wymieniono także kubki na napoje. Mając na uwadze względy technologiczne należy uznać za mało prawdopodobne, że zostanieopracowany produkt opakowaniowy który spełnia wymagania techniczne kubków, a jednocześnie nie podlega obowiązkowi zamieszczenia turtlesign. Należy jednak podkreślić, że turtlesign nie informuje o tym, że opakowanie zostało wykonane z materiałów szkodliwych dla środowiska. Informuje on o tym, że porzucenie zużytego opakowania w środowisku naturalnym - zamiast wrzucenia go do pojemnika na śmieci - ma poważne negatywne skutki dla całej biosfery.  Jak wskazano w preambule do Dyrektywy, oznakowanie zostało wprowadzone w odpowiedzi na problem zaśmiecania środowiska naturalnego, w szczególności plaż, wód śródlądowych i oceanów, określonymi rodzajami odpadów, wśród których szczególnie często występują jednorazowe kubki. Podsumowując, zamieszczanie znaku na opakowaniu ma na celu uświadomienie wszystkich konsumentów o konsekwencjach porzucania zużytych opakowań w środowisku naturalnym. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie jednorazowe kubki dostępne aktualnie na rynku - zarówno krajowym jak i zagranicznym -podlegają obowiązkowi zamieszczenia turtlesign, a uchylanie się od tego obowiązku z pewnością nie jest wyrazem zwiększonej troski o środowisko.